EU-pallen underlättar transporter av gods

20 april 2020 patrick_pettersson

Att lastpallen ser ut som den gör beror på att den enkelt ska kunna hanteras med hjälp av en gaffeltruck. Redan under andra världskriget standardiserades lastpallen och den användes då av den amerikanska armén för att transportera krigsmateriel. I vår del av världen standardiserades lastpallen främst för att enkelt kunna transportera varor via järnvägsnätet i hela Europa och för att slippa transporter med lastbil. Idag är lastpallen speciellt viktig för godstransporter i tillverkningsindustrin och används både externt och internt hos företagen. Även vid lagerhantering. 

 

Så säkrar man godset på pallen

Även mindre gods kan staplas tillsamman på en lastpall och säkras med hjälp av pallkrage, bandning, sträck- eller krympfilm. Det finns många olika industrier som använder lastpallen i sin verksamhet. Exempelvis verkstadsindustrin, kemisk industri, papper, elektronik, fordon- och maskinindustrin, för att bara nämna några. Lastpallen används även vid livsmedelstransporter men då är det viktigt att pallen är ny eller ordentligt rengjord om gamla begagnade pallar återanvänds. Vill man köpa lastpallar till sin verksamhet finns det lite att tänka på vid val av pall men man brukar utgå från vikt, storlek och på vilket sätt godset ska transporteras.

 

Nya eller begagnade lastpallar av god kvalitet

Europapallen fungerar i de flesta transporter, men ska man skicka sitt gods med en container är det andra mått på lastpallen som gäller. Det finns företag specialiserade på lastpallar och som i sin tillverkning  även kan anpassa storleken på pallen så att den passar verksamheten som den ska användas i. Men att använda sig av standardpallar som EU-pallen blir givetvis billigare då ett bra flöde i transporten blir lättare och billigare att upprätthålla. Bra att känna till är att det finns företag som även säljer begagnade kvalitetssäkrade pallar till bra pris och som fungerar utmärkt till vissa transporter. Ett exempel på ett sådant företag är: http://www.pallinvest.se/.

Fler nyheter