Företag som kan sälja lastpallar

21 oktober 2020 patrick_pettersson

Lastpallen är en bra uppfinning som underlättar och effektiviserar transporter mycket. Redan på sextiotalet började man tillverka lastpallar efter specifika standardmått och den så kallade europapallen uppstod. Men lastpallen är äldre än så och användes först för att transportera krigsmateriel under andra världskriget. En standardiserad lastpall med samma mått i hela Europa, men även andra länder, underlättar transporter och snabbar på hela kedjan. 

Från början var lastpallen avsedd för transporter via järnväg men idag är den minst lika förekommande vid transporter med lastbil. Lastpallens smarta utförande gör att man slipper tunga lyft och att endast en person med hjälp av en gaffeltruck eller annan lyftanordning kan klara av att flytta på gods själv. Pallens underrede är nämligen måttanpassat för att man enkelt ska kunna lyfta upp den med hjälp av en gaffeltruck.

 

 

Lastpallar anpassade efter specifika behov

Själva lastpallens storlek är också den anpassad för att rymmas i en lastbil eller järnvägsvagn. Detta gör att man effektivt tar tillvara minsta lilla utrymme och på ett smart sätt kan fylla en hel lastbil. Att köra fulla transporter är bra både ekonomiskt men även för miljön. En lastpall av trä i god kvalitet går dessutom att använda många gånger, vilket också det är bra för miljön. 

Det finns särskilda företag som har som affärsidé att sälja lastpallar som även är anpassade efter olika företags speciella behov. Detta innebär att man själv kan välja hur stor lastpallen ska vara. Dessa företag säljer naturligtvis även lastpallar av standardmått och har även ett stort utbud av begagnade lastpallar där kvalitén har säkerställts så att de med säkerhet kan återanvändas. 

Det finns även smarta lösningar som hjälper till att transportera mindre gods i större mängder på en lastpall som exempelvis pallkragar. Sök gärna på internet. Ett exempel på företag som säljer både nya och begagnade lastpallar är: http://www.pallinvest.se/.

Fler nyheter